Proces

Processen zijn het kloppend hart

Het bijstellen van processen kan verschillende doelen hebben. Denk aan efficiënter gebruik van resources, het kunnen bieden van kortere levertijden, het realiseren van een kostenbesparing of het oplossen van veelvoorkomende klachten. Allerlei zaken waar een organisatie regelmatig tegenaan loopt zijn te ondervangen door hier vroeg in het proces rekening mee te houden, de processen te standaardiseren en te zorgen dat deze organisatiebreed op dezelfde wijze worden toegepast. De klantbeleving krijgt een mega boost, om maar niet te spreken van al het extra werk dat het jou scheelt doordat je minder brandjes te hoeft te blussen. Goede processen zijn het kloppend hart van elke onderneming en cruciaal voor succes en groei.

Optimalisatie

Bekende methodieken en tools voor procesoptimalisatie brengen vaak een bepaalde projectomvang met zich mee. Er moeten consultants worden ingeschakeld, projectteams worden samengesteld, personeel worden opgeleid, etc.

MBC past een zelf gecreëerde methode toe gestoeld op de basisprincipes van de bekende methodieken en aangevuld met een flinke dosis logica, waardoor procesverbetering  op toegankelijke en beheersbare wijze een onderdeel kan vormen van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Kwaliteit

Proces en kwaliteit gaan hand in hand

Als je aan de slag gaat met processen doe je dat vaak vanuit een streven naar meer efficiency, dit levert immers onderaan de streep meteen zichtbare resultaten op. Formuleer echter je verbeterdoel zorgvuldig. Als je namelijk toch aan je processen gaat sleutelen is dit een uitgelezen moment om de klantbeleving te boosten en de kwaliteit op te schroeven. Kwaliteitsnormen vastleggen en standaardiseren door deze te verweven in de processen van jouw onderneming kan je organisatie ontzettend veel opleveren! Verbeterde klantrelaties bijvoorbeeld, of zelfs het aanboren van een hele nieuwe doelgroep. 

Aan de slag met kwaliteit

Bezig zijn met kwaliteit in je organisatie kan op veel verschillende manieren. Je kunt uiteraard intern aan de slag gaan en eigen kwaliteitsnormen opstellen. Ook zijn er een groot aantal keurmerken die je kunt proberen in de wacht te slepen, of certificeringen die je kunt (of zelfs moet) behalen om aan te tonen dat jij aan kwaliteitsstandaarden voldoet. Je organisatie wordt dan onderworpen aan audits van de toekennende instantie. En je doet er wijs aan om zelf tevens interne audits uit te voeren. Al met al komt hier dus een flink stuk compliance aan te pas.

Juridisch

If it smells funny, it's probably serious

De basis ligt wat mij betreft in het deugdelijk vastleggen van afspraken, op tijd nadenken over mogelijke ‘bumps in the road’, en focus leggen op compliance. Buiten dit “juridische fundament” houd ik mij inhoudelijk graag bezig binnen het door mij zeer geliefde thema vastgoed.

Vanuit juridisch oogpunt vind ik het zeer belangrijk om bij de feiten te blijven en het recht correct toe te passen, maar daarbij altijd oog te houden voor de menselijke maat en vooral de uitkomst. Niet zelden heeft een juridisch correcte afhandeling een resultaat tot gevolg waar niemand als winnaar uit komt. Het gaat dus altijd om het speelveld tussen juridisch inhoudelijk, en praktisch.

Dit resulteert in een effectieve dienstverlening richting commerciële organisaties,  maar ook bijvoorbeeld (semi-)overheidsinstanties. 

 

Het juridisch fundament

Voor ondernemers richt ik mij op het toegankelijk maken van gortdroge thema’s. Met de toepassing van een aantal principes en documenten heb jij de juridische basis van jouw onderneming al snel neergezet. Het uitgangspunt is om weg te blijven uit de “gedonder”-fase, en wederzijds vertrouwen te kweken tussen jouw organisatie en je klant.

Denk aan het opstellen, redigeren of juridisch vertalen (ENG) van documenten als algemene voorwaarden, privacyverklaring of verschillende soorten overeenkomsten. Ook het begeleiden van medezeggenschapstrajecten volgens formele vereisten is iets wat in mijn straatje past. 

Verder draai ik mijn hand niet om voor een juridische interim-functie of adviestraject. 

Met mij werken

Wat kun je verwachten?

Wat je doelen ook zijn, we richten ons op resultaat onder aan de streep. Mijn inzet is een investering die linksom of rechtsom winst oplevert. Pas dan is de samenwerking geslaagd!

We kunnen op verschillende manieren aan de slag gaan. Van het opzetten van een grootschalig project, tot aan het doorvoeren van kleine veranderingen. Wellicht wil je bestaande processen evalueren tijdens een door mij begeleide sessie samen met jouw team. Maar denk ook aan het  behalen en beheren van keurmerken of certificering, het voorbereiden van audits en tevens zijn er diverse mogelijkheden tot interim werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de functie van jurist of juridisch medewerker, projectondersteuner, risk & compliance ondersteuning, etc.

Waarom kiezen voor MBC

Door mijn aanleg voor het leggen van verbanden bespeur ik zeer snel discrepanties. Ik heb oog voor de uitstraling van een organisatie als entiteit en de daaraan gekoppelde klantbeleving. Maar ook voor de formele vereisten die aan de werkwijze worden opgelegd. 

Door mijn vermogen om zaken vanuit meerdere perspectieven te bekijken en te beredeneren schep ik snel overzicht en kunnen processen langs meerdere toepasselijke kaders worden gelegd. Gecombineerd met een sterk probleemoplossend vermogen is dit een zeer effectieve mix voor juridisch advies met een dosis  procesoptimalisatie en kwaliteitsmanagement.

Dus?

Wat ik ook voor je ga doen, de kern blijft dat we aan de slag gaan vanuit de thema’s proces, kwaliteit, en juridisch. Deze thema’s zijn voor mij  onlosmakelijk verbonden met een goed geoliede organisatie.

Lees hieronder meer, of stel alvast je vragen via de button. 

Samenwerking met Handels Consultancy

Samenwerkingsverband

Patricia Handels van Handels Consultancy is een doortastende, intelligente en zeer kundige samenwerkingspartner.  De samenwerking is gebaseerd op de pijler “kennis delen”.
Concreet betekent dit het aanleggen van een kennisbank, het delen van inzichten en het continu blijven doorontwikkelen van onze vaardigheden. Door onze krachten te bundelen creëren wij een unieke expertise met meerdere dimensies. 

Handels Consultancy is een full-service juridische dienstverlener met als specialisme het domein vastgoed in de publieke sector. Het schakelen tussen publiek en privaat tijdens het navigeren door complexe vraagstukken doet Handels Consultancy met verve, waarbij een pragmatische aanpak te allen tijde de boventoon voert. 

Werkwijze

Samenwerking op maat

Samen gaan we om tafel en vogelen we uit waar de behoefte precies ligt​

Op basis van omvang

Denk aan:
- een 'strippenkaart' of abonnement
- een dag of dagdeel bij jou op locatie en knallen maar
- per losse afspraak en/of document

Interim / Freelance

Bijvoorbeeld om een tijdelijk projectteam in te vullen, of een verlof op te vangen​

© MBC Business Support 2020

KvK 80074626 – BTW-id NL003394651B13

Telefoon: +31 6 15854986

Email : info@mbcbs.nl